Ly Phale

 Ly Pha Lê Lucaris 745ml (Set 2)  Ly Pha Lê Lucaris 745ml (Set 2)
480,000₫
 Ly Pha Lê Lucaris 745ml (Set 6)  Ly Pha Lê Lucaris 745ml (Set 6)
990,000₫
 Ly Riedel DEGUSTAZIONE 560ml (Set 2)  Ly Riedel DEGUSTAZIONE 560ml (Set 2)
480,000₫
 Ly Riedel DEGUSTAZIONE 560ml (Set 6)  Ly Riedel DEGUSTAZIONE 560ml (Set 6)
990,000₫